* Политика новости » Банки »

* *

Які бувають рахунки в банку: види банківських рахунків та їх особливості

 1. Що значить банківський рахунок? Поняття і класифікація
 2. Особливості короткострокових рахунків в банку
 3. Депозитний банківський рахунок на тривалий термін
 4. Функції поточного розрахункового рахунку
 5. Для чого потрібен кореспондуючий рахунок?
 6. Відмінні риси накопичувальних і кредитних рахунків
 7. Спеціальні банківські рахунки і їх особливості

Життя в сучасних реаліях немислима без рахунку, відкритого в банківській структурі. Рахунки використовують для перерахування зарплати і здійснення різних поточних платежів. Кошти на рахунках можуть не тільки накопичуватися, а й примножуватися. Які основні види банківських рахунків для фізичних та юридичних осіб: їх класифікація і характеристика. Які рахунки в банку і для яких фінансових операцій використовують, їх основні відмінності, функції та особливості, читайте на crediti-bez-problem.ru


Що значить банківський рахунок? Поняття і класифікація

банківським рахунком називають рахунок, відкривається банківською установою на письмове прохання фізичної або юридичної особи, яка бажає брати участь в безготівкових фінансових операціях або накопичувати кошти на особистому рахунку для певних цілей.
Факт відкриття банківського рахунку фіксується відповідним договором між клієнтом і банком.

Відповідно до цього документів банківська структура зобов'язується:

 1. Виконувати операції по зарахуванню грошей на рахунок.
 2. Перелічувати зазначені клієнтом суми на інші рахунки.
 3. Наводити інші операції. Наприклад, нараховувати відсотки.

Рахунки в банках класифікуються за такими основними видами:

Вид рахунку в банкуДля яких розрахунків використовуєтьсяРозрахунковий

Для ведення комерційної діяльності. Необхідний всім ІП та організаціям в статусі юрособи Позичковий (кредитний) Операції, пов'язані з виплатою кредиту. Відкривається для приватних осіб і організацій. Банківська виписка містить інформацію про стан кредиту - відображає невиплачені зобов'язання по основному боргу, комісії, штрафи та здійснені платежі Поточний Для потреб фізичної особи або для організацій без статусу юрособи Депозитні (вкладний) Основне призначення - тимчасове зберігання капіталу. По завершенні терміну депозитного договору гроші повертаються вкладнику з відсотками згідно з банківськими тарифами. Відкривається юридичними і фізичними особами

Розмір відсоткової ставки залежить від тривалості вкладу - збільшується в міру збільшення періоду вкладу

Валютний

Необхідний для валютних операцій. При цьому для кожної валюти відкривається окремий рахунок. Може бути розрахунковим, позичковим, поточним, мати інший вигляд Картковий Його відкриття супроводжується видачею іменної карти. Рахунок відображає операції, виконані за допомогою карти банку. Відкривається юридичними і фізичними особами Міжбанківський Для фінансових взаємовідносин між банками. Його відкриття можливе лише для будь-якої кредитної організації.

Особливості короткострокових рахунків в банку

Рахунок депозитного виду на невеликий термін називається короткостроковим.

Його основними рисами є:

 • Максимальний термін не більше півроку.
 • Відсутність можливості використовувати кошти в обумовлений період - не можна поповнювати і знімати.
 • Після закінчення терміну вкладнику повертаються гроші і виплачуються накопичилися відсотки.

Якщо говорити про переваги:

 1. За відносно невеликий період власник короткострокового рахунку збільшує свій капітал.
 2. Далі він вибирає новий, більш вигідний депозит або продовжує старий.

Відкриття таких рахунків актуально в нестабільні часи для рублевого курсу. Подібним способом збереження коштів користуються не тільки звичайні громадяни, а й різні підприємства.

Депозитний банківський рахунок на тривалий термін

Тривалість терміну депозитного рахунку визначається умовами конкретного договору (більше одного року). Протягом цього періоду банківську установу розпоряджається грошима клієнта, зобов'язуючись при цьому виплачувати йому відсотки (щомісяця, щокварталу і так далі).

Особливу увагу при виборі депозиту слід приділити пропонованих умов:

 • Чи є можливість поповнення.
 • Чи припустимо частково знімати кошти.
 • Які штрафні санкції за дострокове закриття рахунку.
 • Величина мінімального і максимального розміру вкладу.
 • Наявність капіталізації відсотків.
 • Пролонгація в автоматичному режимі, якщо клієнт не дав інших вказівок.

Найбільш високі ставки по відсотках притаманні депозитах, з яких заборонено знімати гроші.

Депозитний рахунок - ідеальний варіант накопичити потрібну суму для певної інвестиційної мети або просто для збільшення розміру накопичень. Він успішно застосовується фізичними і юридичними особами.

Він успішно застосовується фізичними і юридичними особами

думка експерта

Михайло Адамов

Юрист консультант з фінансових питань

Подивитися

Я підібрав для відвідувачів нашого сайту кращі кредитні пропозиції квітня 2019 року.

Функції поточного розрахункового рахунку

Поточними рахунками користуються організації, що не мають статусу юридичних осіб: формування з розряду громадських, установи, філії, представництва, відділення та так далі.

Цей вид рахунку використовують для наступних розрахунків:

 1. Оплати витрат, пов'язаних з утриманням управлінського апарату.
 2. Зняття сум для видачі зарплати.
 3. Покриття витрат (платежів), що відносяться до функціонування відділення, що займає іноземним страхуванням.

Наявність поточного рахунку для розрахунків дозволяє його власнику:

 • Доручити банківським службовцям здійснення регулярних виплат. Фактично обов'язки по виконанню окремих платежів перекладаються на банк.
 • Направити третій особі необхідну суму. Таким чином оплачуються товари (послуги).
 • Провести конвертацію коштів, що знаходяться на рахунку. При цьому знімати їх не потрібно. Досить завити про намір обміну рублів на євро або іншу валюту, а потім отримати її.
 • Оформити картку банку, прив'язану до рахунку. Це дозволяє знімати готівку без відвідування банківської установи, а також оплачувати покупки.

Відкриття поточного рахунку є для будь-якої людини, якщо його операції з розрахунків не стосуються бізнес-діяльності (підприємницької або приватної).

Для чого потрібен кореспондуючий рахунок?

Кореспондентськими рахунками користуються комерційні банківські структури, відкриваючи спеціальні рахунки в ЦБ або іншому банку. У будь-якої платіжної документації, що стосується міжбанківських проводок, прописуються саме кореспондентські рахунки. Іншими словами, банки, що мають загальний спецрахунок називають кореспондуючими, значить між ними виникають кореспондентські відносини.

Такий рахунок відображає розрахунки, вироблені одним банком за дорученням іншого і за його рахунок. Підставою служить кореспондентський договір з прописаними умовами, правами і обов'язками сторін-учасниць.

Відмінні риси накопичувальних і кредитних рахунків

Рахунок накопичувального типу більш зручний у використанні, ніж вклад термінового дії. По суті клієнт вибирає пріоритет: вільне розпорядження особистими заощадженнями або більш високі процентні ставки.

Згідно стандартних умов за накопичувальними рахунками, клієнт може:

 1. Вільно знімати кошти. При цьому ставка за відсотками залишається колишньою - знижуватися не буде
 2. Довільно вносити гроші на рахунок. Як правило, обмеження стосується підсумкової суми після операції поповнення, а саме, неприпустимість її перевищення первісної величини в 10 разів і більше.
 3. Орієнтиром для виплати відсотка є мінімальний розмір залишку. Його період неодмінно обмовляється умовами договору.

Його період неодмінно обмовляється умовами договору

Особливостями рахунку позичкового (кредитного) виду є наступні критерії:

 • Підставою для відкриття служить кредитний договір. Отже, його відкриває банк на ім'я одержувача кредиту.
 • Один клієнт може бути володарем декількох подібних рахунків, тобто отримання кожного кредиту супроводжується відкриттям позичкового рахунку.
 • Позичковий рахунок не відноситься до самостійної банківську послугу. Це супутній сервіс при кредитуванні. Так кредитору зручніше враховувати видані і відшкодовані кошти.
 • Якщо в обов'язки фізичних осіб не входить оплата за відкриття рахунку, то з юросіб стягуються гроші не тільки за його відкриття, а й за обслуговування.

Спеціальні банківські рахунки і їх особливості

Відкриття спеціального банківського рахунку неможливо без наявності рахунку розрахункового виду, відкритого в тій же банківській структурі. Кожному спецрахунку супроводжують визначення умови. Однак рух грошових потоків здійснюється відповідно до загальних правил, прописаними для управління рахунком в банку.

Організація має право на відкриття спеціального рахунку при відсутності заборгованостей перед податковою структурою, Пенсійним фондом, іншими бюджетними державними організаціями. Цей факт підтверджується в банку відповідними документами.

Цільове призначення спецрахунків дуже різноманітно, коротко розглянемо основні напрямки:

 1. Акредитивний. Має вигляд безвідсоткового депозиту. Поповнюється з коштів основного рахунку на певний термін. Банк діє за дорученням клієнта - переводить гроші постачальнику за фактом виконання ним умов, передбачених договором (якість, терміни та інше). На кожного постачальника відкривається окремий акредитив.
 2. Варіант чекових книжок. Це рахунок на спеціальні потреби підприємства. Він щомісяця поповнюється із засобів основного рахунку. Наприклад, на видачу підзвітних коштів і так далі. Гроші отримують по чеку з наявністю друку, завіреним уповноваженою особою.
 3. Бюджетний. Необхідний для здійснення операцій з коштами, які надійшли з бюджету будь-якого рівня або позабюджетного фонду РФ. У таких засобів, як правило, цільове призначення.

Читайте також на цю тему:

Що значить банківський рахунок?
Для чого потрібен кореспондуючий рахунок?

Реклама

Популярные новости

Банки и финансы
Как просить деньги в долг, чтобы вам не отказали Да, ситуация, когда вам приходится занимать у кого-то деньги — не из приятных. Но, к сожалению, совершенно избежать ее не удается. Бывает, что нужно перехватить

Банк России выступил против закрытия микрофинансовых организаций
Правовой портал Петербурга  опубликовал сообщение, выражающее отношение Центробанка о новом законопроекте, в случае принятия которого микрофинансовые организации, существующие на территории Российской

На требование срочно запретить микрофинансовые организации Эльвира Набиуллина предложила альтернативу в виде постепенного сокращения подобных компаний
Июнь 30 2016 На недавно прошедшем заседании российской Госдумы широко обсуждалась актуальная и болезненная тема, касающаяся работы организаций микрокредитования (микрофинансовые организации). Помимо действующих

Система финансов, ее звенья
Система финансов в целом — это совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются различные денежные фонды. Понятие «система финансов» является развитием более

Займ от Е-Заем (E-Zaem), оформить быстрый микрозайм на карту от МФО Е-Заем, онлайн заявка на повторный кредит в микрофинансовую компанию в Москве
Случаи из собственной жизни, когда возникает срочная необходимость в деньгах, может вспомнить практически каждый человек. Пути к разрешению ситуации могут быть самыми разнообразными. Однако моментальные

Алхимия Финансов Джордж Сорос - Книга которую нужно прочитать
Проверенные брокеры: О Джордже Соросе Тактика поведения и все достижения такой личности, как Джордж Сорос , достойны восхищения. Этот биржевой спекулянт и филантроп доказал всем, что упорство

Финансовые термины. Словарь финансовых терминов
Эта публикация будет представлять собой краткий словарь финансовых терминов , которые должен знать и понимать каждый. В ней я обозначу основные финансовые термины , касающиеся личных финансов и семейного

Роль налогов в формировании финансов государства
  Отмечая значимую роль в формировании государственных финансов, следует отметить, что «для каждой общественно-экономической формации характерна присущая ей система государственных доходов, обусловленная

Ответы@Mail.Ru: кем можно работать закончив по специальности "Финансы и кредит"?
Natali Zuzu Мудрец (18702) Я закончила эту специальность и могу точно сказать кем работала и работаю я и мои друзья: - финансист на предпрятии, в перспективе - фин. менеджер; - в

Обучение в 2018 году на курсах и семинарах по финансам предприятия, оффшоры, курсы повышения квалификации
Семинары и курсы по финансам для директоров и руководителей соответствующих служб, менеджеров

Реклама

Календарь новостей