* Политика новости » Банки »

* *

Нові лікарняні: заповнюємо та виправляємо помилки

  1. Заповнення листка непрацездатності РОБОТОДАВЦЕМ
  2. Особливості в нарахуванні допомоги по державному соціальному страхуванню
  3. Підрахунок страхового стажу
  4. Розрахунок суми допомоги
  5. Підписання лікарняного листа
  6. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК
  7. До речі сказати

Сьогодні темою нашої розмови буде перевірка правильності заповнення таблиці «Звільнення від роботи», а також правила заповнення листка тимчасової непрацездатності роботодавцем і способи виправлення допущених помилок.

Один з ключових розділів лікарняного листа - «Звільнення від роботи» - являє собою велику таблицю.

У графі «З якого числа» вказується дата (число, місяць і рік), з якої громадянин звільнений від роботи.

У графі «За яке число» вказується дата (число, місяць і рік) (включно), за яку громадянин звільнений від роботи.

Читайте також:

При амбулаторному лікуванні продовження листка непрацездатності здійснюється з дня, наступного за днем ​​огляду громадянина лікарем. Кожне продовження листка непрацездатності записується в окремі рядки граф таблиці.

Такі загальні правила. Однак існують особливості, які потрібно враховувати.

Особливість 1. При оформленні дубліката листка непрацездатності у графах «З якого числа» і «За яке число» одним рядком вказується весь період непрацездатності.

Особливість 2. При лікуванні (доліковуванні) в спеціалізованому (протитуберкульозному) санаторно-курортному закладі листок непрацездатності оформляється (відкривається) і підписується лікуючим лікарем медичної організації і головою лікарської комісії до від'їзду громадянина на санаторне лікування (доліковування).

Особливість 3. При лікуванні туберкульозу, коли санаторно-курортне лікування замінює стаціонарне лікування, в графах «З якого числа» і «За яке число» одним рядком вказуються дні перебування в санаторно-курортному закладі з урахуванням днів, необхідних для проїзду до місця лікування і назад.

Особливість 4. При направленні медичної організацією громадянина на лікування в клініку науково-дослідної установи (інституту) курортології, фізіотерапії та реабілітації листок непрацездатності оформляється (відкривається) і підписується лікуючим лікарем медичної організації і головою лікарської комісії до від'їзду громадянина на лікування в клініку науково-дослідного установи (інституту) курортології, фізіотерапії та реабілітації. У графах «З якого числа» і «За яке число» одним рядком вказуються дні перебування в клініці науково-дослідної установи (інституту) курортології, фізіотерапії та реабілітації з урахуванням днів, необхідних для проїзду до місця лікування і назад.

Особливість 5. При направленні на доліковування безпосередньо після стаціонарного лікування в листку непрацездатності в рядку «Інша» проставляється код «37» - «в разі направлення на доліковування безпосередньо після стаціонарного лікування». Продовження листка непрацездатності оформляється в медичній організації, що направляє громадянина на доліковування, а в графі «З якого числа» вказується дата початку лікування. Надалі листок непрацездатності оформляє лікуючий лікар санаторно-курортного закладу (відділення): в рядку «Перебував у стаціонарі" зазначаються терміни перебування в санаторії, в графах «З якого числа» і «За яке число» таблиці одним рядком вказується термін перебування в санаторно- курортному закладі (відділенні).

Особливість 6. При направленні осіб, які постраждали у зв'язку з важким нещасним випадком на виробництві, на санаторно-курортне лікування в період тимчасової непрацездатності в графах «З якого числа» і «За яке число» одним рядком вказується дата початку санаторно-курортного лікування відповідно до напряму лікарської комісії; в рядку «Перебував у стаціонарі" зазначаються терміни перебування в санаторно-курортному закладі.

У графі «Посада лікаря» вказується посада лікаря, а у випадках, що розглядаються лікарською комісією, - голова лікарської комісії.

При заповненні листка непрацездатності, в разі якщо в рядку «Посада лікаря» таблиці недостатньо осередків для вказівки посади, можливо скорочення найменування посади медичного працівника в межах наявних осередків.

При заповненні рядка «Прізвище та ініціали лікаря або ідентифікаційний номер» вказується прізвище лікаря, потім з пропуском в одну клітинку його ініціали.

Якщо прізвище та ініціали лікаря перевищують 14 символів першого ряду осередків, то допускається перенесення закінчення прізвища та ініціалів лікаря в другий ряд осередків цього рядка. Якщо в зазначеному рядку недостатньо осередків для прізвища та ініціалів медичного працівника (більше 28 символів), можна вписати тільки прізвище лікаря без вказівки ініціалів, а якщо недостатньо осередків для прізвища, можливо її скорочення в межах наявних осередків.

При оформленні листка непрацездатності за рішенням лікарської комісії, коли в рядку «Прізвище та ініціали лікаря або ідентифікаційний номер», крім прізвища та ініціалів лікаря, вказуються прізвище та ініціали голови лікарської комісії, в разі якщо в першому ряду зазначеного рядка недостатньо осередків для заповнення прізвища та ініціалів лікаря (більше 14 символів), а в другому ряду недостатньо осередків для заповнення прізвища та ініціалів голови лікарської комісії (більше 14 символів), можливе заповнення тільки фамілі й без вказівки ініціалів, а якщо недостатньо осередків для заповнення прізвищ, можливо їх скорочення в межах наявних в першому і другому ряду осередків зазначеного рядка відповідно.

Якщо працівника не виписали, то заповнюється рядок «Інша», де проставляється двозначний код.

Кодування причин, за якими працівника не виписали

Кодування Причини, за якими працівника не виписали 31 Громадянин продовжує хворіти, і йому видають новий листок непрацездатності (продовження) 32 Встановлення інвалідності 33 Зміна групи інвалідності 34 Смерть 35 Відмова від продовження медико-соціальної експертизи 36 Громадянин після видачі або продовження листка непрацездатності на прийом НЕ був, про при черговому відвідуванні визнаний працездатним 37 Направлення на доліковування безпосередньо після стаціонарного лікування

завантажити таблицю

Якщо ви бачите в лікарняному коди 32, 33, 34 і 36, то перевірте: поруч зі словом «Інша» в лікарняному листі повинні бути також проставлені дата встановлення, зміни групи інвалідності, дата смерті громадянина, дата явки працездатним.

Якщо місця в таблиці «Звільнення від роботи» не вистачило, то в рядку «Виданий листок непрацездатності (продовження) №» вказується номер продовження листка непрацездатності.

приклад

Один з наших співробітників хворіє вже четвертий місяць. Як довго працівник може бути на лікарняному і на що потрібно звернути увагу в пред'явленому їм листку непрацездатності?

Визначаючи період тимчасової непрацездатності, лікарі орієнтуються на ті терміни, які рекомендовані спільно ФСС Росії і Міністерством охорони здоров'я Росії (лист ФСС Росії від 01.09.2000 № 02-18 / 10-5766). Так, на лікування грипу (без ускладнень захворювання) потрібно 6-10 днів.

Загальне правило таке: при амбулаторному лікуванні захворювань (травм), отруєнь та інших станів, пов'язаних з тимчасовою втратою громадянами працездатності, медичний працівник або одноособово видає листок непрацездатності одноразово на термін до 10 календарних днів (до наступного огляду громадянина медичним працівником) і одноосібно продовжує його на термін до 30 календарних днів.

Фельдшер або зубний лікар одноосібно видає листок непрацездатності одноразово на термін до 5 календарних днів і продовжує його на термін до 10 календарних днів, а у виняткових випадках після консультації з лікарською комісією медичної організації (за підпорядкованістю) - до 30 календарних днів (з обов'язковим записом про проведеної консультації в первинної медичної документації).

При терміни тимчасової непрацездатності, що перевищують 30 календарних днів, листок непрацездатності видається вже за рішенням лікарської комісії. Тобто лікар направляє громадянина на лікарську комісію в медичну організацію за місцем його прикріплення або реєстрації за місцем проживання (за місцем перебування, тимчасового проживання) для продовження листка непрацездатності.

За рішенням лікарської комісії при сприятливому клінічному і трудовому прогнозі листок непрацездатності може бути виданий в установленому порядку до дня відновлення працездатності, але на строк не більше 10 місяців, а в окремих випадках (травми, стану після реконструктивних операцій, туберкульоз) - на строк не більше 12 місяців з періодичністю продовження за рішенням лікарської комісії не рідше ніж через 30 календарних днів.

Перевірте: при тривалій тимчасовій непрацездатності при оформленні листка непрацездатності за рішенням лікарської комісії (в тому числі за минулий час) в графах «Посада лікаря» і «Прізвище та ініціали лікаря або ідентифікаційний номер» повинні бути проставлені прізвище, ініціали та посада лікаря, а також прізвище та ініціали голови лікарської комісії після кожного випадку, що розглядається на лікарської комісії.

Заповнення листка непрацездатності РОБОТОДАВЦЕМ

Отже, медична організація благополучно впоралася зі своїм завданням і безпомилково заповнила листок непрацездатності. Тепер справа за роботодавцем. Нагадаємо основні правила заповнення «вашої» частини цього документа.

Порада: Якщо ви рідко заповнюєте лікарняні листи, то зніміть з нього копію і спочатку заповніть інформацію в «чернетці»

Правило 1. При заповненні не допускається використання кулькової ручки. Розділ заповнюється чорної (гелевою, капілярної, пір'яний) ручкою друкованими великими літерами.

Правило 2. Записи в листку непрацездатності не повинні заходити за межі кордонів осередків, передбачених для внесення відповідних записів, а також не повинні стикатися з межами осередків.

Правило 3. Новий бланк вимагає проставлення в рядку «Реєстраційний №» реєстраційного номера страхувальника, зазначеного в повідомленні (повідомленні), що видається при його реєстрації в територіальному органі ФСС Росії. Такий документ, як правило, зберігається в бухгалтерії. Ви можете зняти з нього копію або десь записати присвоєний вашої організації номер. Відокремлені підрозділи організації мають структурно більш складний номер: він вказується через косу риску.

У повідомленні страхувальника ви також знайдете і код, який вказує на територіальний орган ФСС Росії, в якому страхувальник (роботодавець) зареєстрований в даний час. Цей п'ятизначний код слід вписати в рядок «код підпорядкованості».

Кілька здивовані тим, що в бланку лікарняного листа потрібно вказувати ІПН працівника. Але ж цими відомостями ми не завжди маємо. Скажемо чесно - частіше працівники не повідомляють нам свій ідентифікаційний номер платника податків. Що робити в таких випадках?

ІПН (ідентифікаційний номер платника податків) працівника вказується у листку непрацездатності лише при його наявності. Стаття 65 ТК РФ не вимагає пред'являти свідоцтво про присвоєння ІПН під час укладення трудового договору. І принесений працівником листок непрацездатності, звичайно ж, не є підставою для того, щоб відправляти його отримувати свідоцтво про постановку на облік в податковому органі.

У пункті 66 Порядку видачі листків непрацездатності, затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.06.2011 № 624н (далі - Порядок), сказано, що при відсутності в отримувача допомоги ІПН, а також для одержувачів допомоги по вагітності та пологах і одноразової допомоги при постановці на облік в медичних організаціях в ранні терміни вагітності даний рядок не заповнюється.

Правило 4. В рядку «СНІЛС» вказується номер страхового свідоцтва державного пенсійного страхування працівника.

Стаття 65 ТК РФ вимагає запитувати у працівника при працевлаштуванні страхове свідоцтво державного пенсійного страхування. Одіннадцатізначний (він пишеться з дефісами на лицьовій стороні свідоцтва) номер є одночасно страховим номером індивідуального особового рахунку застрахованої особи в системі обов'язкового пенсійного страхування. Номер страхового свідоцтва повинен бути у вас завжди під рукою, так як він вказується в особовій справі співробітника в головній частині особової картки.

Особливості в нарахуванні допомоги по державному соціальному страхуванню

Після того як «базові» відомості про застраховану особу внесено до бланку, визначається, чи є якісь особливості в нарахуванні допомоги по державному соціальному страхуванню.

У рядку «Умови обчислення» вказується відповідний двозначний код (при необхідності кілька кодів) (табл. 2).

Таблиця 2

Кодування умов обчислення допомоги

Кодування Умови обчислення допомоги 43 Застрахована особа належить до категорії осіб, які зазнали впливу радіації, що мають відповідно до законодавства РФ право на пільги при призначенні і обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах 44 Застрахована особа приступила до роботи в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях до 2007 року і продовжує працювати в цих місцевостях 45 Застрахована особа має інвалідність 46 С застрахованою особою укладено трудовий договір (службовий контракт) н термін менше шести місяців. Даний код не проставляється в разі зазначення коду "11" в рядку "Причина непрацездатності" 47 Захворювання (травма) наступили протягом 30 календарних днів з дня припинення роботи за трудовим договором, здійснення службової або іншої діяльності, протягом яких особа підлягає обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством 48 При поважної причини порушення режиму (в разі, якщо в рядку "Відмітки про порушення режиму" проставлений відповідний код) 49 Тривалість захворівши ания перевищує чотири місяці поспіль - для застрахованих осіб, які мають інвалідність на день настання страхового випадку. Даний код не проставляється в разі зазначення коду "11" в рядку "Причина непрацездатності" 50 Тривалість захворювання перевищує п'ять місяців в календарному році - для застрахованих осіб, які мають інвалідність на день настання страхового випадку. Даний код не проставляється в разі зазначення коду "11" в рядку "Причина непрацездатності" 51 У випадку, зазначеному в ч. 1.1 статті 14 Закону про соціальне страхування, коли застрахована особа на момент настання страхового випадку працює на умовах неповного робочого часу (неповного робочого тижні, неповного робочого дня)

завантажити таблицю

Якщо тимчасова непрацездатність працівника настала внаслідок нещасного випадку на виробництві, то необхідно в рядку «Акт форми Н-1 від" вказати число, місяць і рік складання акта. Форма акта затверджена постановою Мінпраці Росії від 24.10.2002 № 73.

Ми уклали трудовий договір з кандидатом, але в день початку роботи він на роботу не вийшов. Трудовий договір ми відразу не анулювали, заслали це тільки через неоелю, так і не оожоавшісь його вих Як вчинити, якщо він принесе лікарняний?

Якщо не відбувся працівник отримав лікарняний лист і пред'явив його до оплати, то в рядку «Дата початку роботи» вказується число, місяць і рік, з якого працівник повинен був приступити до роботи в разі анулювання трудового договору (а не дата страхового випадку), т. к. с цього дня виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності (ч. 4 ст. 6 Федерального закону від 29.12.2006 255-ФЗ «про обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством»; далі - Закон про соціальне страхування).

У майбутньому, якщо працівник не приступив до роботи в день, встановлений трудовим договором, то вживайте заходів до того, щоб анулювати трудовий договір з ним в той же самий день. Адже згідно з ч. 4 ст. 61 ТК РФ анулювання трудового договору не позбавляє працівника права на отримання забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню при настанні страхового випадку в період з дня укладення трудового договору до дня його анулювання.

Підрахунок страхового стажу

Переходимо до підрахунку страхового стажу. Для цього нам знадобиться трудова книжка працівника і Правила підрахунку і підтвердження страхового стажу для визначення розмірів допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах (далі - Правила), затв. наказом МОЗ-соцрозвитку Росії від 06.02.2007 № 91.

Перш за все, правильно визначте, які періоди входять до страхового стажу (п. 2 Правил).

Правило 1. Записи в трудовій книжці, що враховуються при підрахунку страхового стажу, повинні бути оформлені відповідно до трудового законодавства, що діяло на день їх внесення в трудову книжку.

У одного з наших співробітніків на попередня місці роботи булу неправильно зроблений записів у трудовій книжці. Ми зробили відповідний запит, щоб внести виправлення, ще в прогілом році, але досі відповіді не отримали. Як в таких випадках підраховувати страховий стаж працівника?

У подібних ситуаціях на підтвердження періодів роботи приймаються письмові трудові договори, оформлені відповідно до трудового законодавства, чинним на день виникнення відповідних правовідносин, довідки, що видаються роботодавцями або відповідними державними (муніципальними) органами, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати .

Правило 2. Згідно п. 21 Правил обчислення періодів роботи (служби, діяльності) проводиться в календарному порядку з розрахунку повних місяців (30 днів) і повного року (12 місяців). При цьому кожні 30 днів зазначених періодів переводяться в повні місяці, а кожні 12 місяців цих періодів переводяться в повні роки.

Правило 3. Тривалість страхового стажу вписується в рядок «Страховий стаж» у відповідні комірки (вказується кількість повних років і місяців; неповні місяці до повного НЕ округлюються).

Про які періодах йдеться в рядку «у т.ч. нестрахові періоди »?

Тут у відповідних осередках потрібно вказати кількість повних років, місяців проходження працівником військової служби, а також іншої служби, передбаченої Законом РФ від 12.02.1993 № 4468-1 «Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей », але тільки за період починаючи з 1 січня 2007 р

Зверніть увагу! Нестраховими періодами вважаються тільки періоди військової та прирівняної до неї служби і тільки за період з 01.01.2007 (т. Е. Не весь період військової служби)

Навіщо знадобилося виділяти цей період? По-перше, не так давно військова служба взагалі не включалася в стаж (наказ Міністерства охорони здоров'я Росії від 11.09.2009 № 740н). А по-друге, з грошового забезпечення, одержуваного військовими, не сплачуються страхові внески до ФСС Росії. Тому період військової служби з 01.01.2007 включається до страхового стажу для обчислення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності, але є при цьому нестрахових періодом.

Період військової служби для цілей підрахунку стажу обчислюється в календарному порядку, т. Е. Рік за рік. Причому не має значення, чи була це військова служба за контрактом або за призовом.

Правило 4. В рядку «Належить допомогу за період» у відповідних осередках вказується період, за який працівнику має бути призначено та виплачено допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах.

Розрахунок суми допомоги

Зверніть увагу! Якщо працівник приніс кілька листків непрацездатності (один - продовження другою), то тривалість страхового стажу в них усіх має бути однаковою, так як тривалість страхового стажу обчислюється на дату початку тимчасової непрацездатності

Вважаємо, що заповнення рядків, що стосуються розрахунків, а також подальше заповнення розрахункового листа , Краще доручити бухгалтеру. Йдеться про рядку «Середній заробіток для обчислення допомоги» (в рублях і копійках) і далі. Тут вказується сума середнього заробітку, з якого має бути перелічені допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, що визначається відповідно до Закону про соціальне страхування.

У рядку «середній денний заробіток» вказується середній денний заробіток в рублях і копійках, обчислений відповідно до Закону про соціальне страхування.

А далі розписується джерело фінансування виплати допомоги: в рядку «Сума допомоги: за рахунок коштів роботодавця ____________ р. _____ к. За рахунок коштів Фонду соціального страхування Російської Федерації ______ р. _____ к. »вказується відповідно сума допомоги, що підлягає виплаті за рахунок коштів бюджету ФСС Росії і за рахунок коштів роботодавця відповідно до законодавства РФ.

У рядку «РАЗОМ нараховано (в рублях і копійках)» вказується загальна сума, що підлягає виплаті застрахованій особі. На думку ФСС Росії (лист від 08.09.2011 № 14-03-14 / 15-10022) розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності в цьому рядку вказується після його зменшення на суму ПДФО.

А ось в рядку «Сума допомоги: за рахунок коштів роботодавця» «за рахунок коштів Фонду соціального страхування Російської Федерації» розмір допомоги повинен бути відображений в повному обсязі без вирахування цих суMM.

Сума середнього заробітку вписується починаючи з крайньої лівої графи. Прочерки не ставляться, в сумах копійки вказуються в обов'язковому порядку.

Як бачимо, в бланк вноситься тільки мінімальна інформація по розрахунку, розмір середнього денного заробітку в лікарняний лист в даний час не вноситься. Це пов'язано з тим, що розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах провадиться страхувальником на окремому листку і прикладається до листка непрацездатності.

Підписання лікарняного листа

Підписи уповноважених осіб в рядку «Прізвище та ініціали керівника» в рядку «Прізвище та ініціали гл. бухгалтера »підтверджують правильність внесених записів у всьому розділі.

Керівник організації має право делегувати своє повноваження щодо підписання листка непрацездатності іншим особам. Так само це стосується і головного бухгалтера. Якщо ж керівник виконує обов'язки головного бухгалтера, то він зобов'язаний розписатися в документі двічі.

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Рада Ніколи не заповнюйте лікарняні листи наспіх

Що робити, якщо при заповненні листка непрацездатності ви все-таки допустили помилку? Звичайно ж, необхідно її виправити. Процедура буде такою.

Крок 1. Акуратно закреслити помилковий запис.

Крок 2. На зворотному боці замість помилкової внести правильну запис.

Крок 3. Підтвердити правильну запис записом «виправленому вірити», підписом і печаткою роботодавця (для роботодавця - фізичної особи друк проставляється при її наявності).

Не допускається виправлення помилок за допомогою коригувального чи іншого аналогічного засобу.

При наявності помилок в розділі «Заповнюється лікарем медичної організації» він вважається зіпсованим, і натомість видається новий листок непрацездатності.

Щоб не допустити помилок при заповненні нового лікарняного, пропонуємо вам пам'ятку з головними правилами заповнення бланка.

До речі сказати

Скільки печаток має бути в лікарняному листі?

1. Друк медичної організації ставиться (при виписці листка непрацездатності) праворуч від рядка «свідоцтво про Державну» (до речі, звірте свідоцтва про Державну реєстрацію і назва лікувального закладу на друку і в сусідніх з печаткою рядках).

2. Печатка установи медико-соціальної експертизи: тільки при оформленні розділу, який стосується інвалідності.

3. Друк медичної організації праворуч від рядка «Виданий листок непрацездатності (продовження) №»: ставиться завжди при закритті листка.

4. Друк роботодавця біля рядка «Акт форми Н-1 від».

Головна вимога до всіх печаток - вони повинні містити повне найменування організації.

Відбиток печатки медичної організації повинен відповідати назві, зазначеній в статуті медичної організації. Зверніть увагу: при оформленні листків непрацездатності в деяких медичних організаціях (психіатричних, наркологічних, центрах з профілактики та боротьби зі СНІДом та інфекційними захворюваннями та ін.) Можуть бути використані спеціальні печатки або штампи без вказівки профілю організації.

Підписатися на журнал "Довідник кадровика" можна по.

Як довго працівник може бути на лікарняному і на що потрібно звернути увагу в пред'явленому їм листку непрацездатності?
Що робити в таких випадках?
Трудовий договір ми відразу не анулювали, заслали це тільки через неоелю, так і не оожоавшісь його вих Як вчинити, якщо він принесе лікарняний?
Як в таких випадках підраховувати страховий стаж працівника?
Нестрахові періоди »?

Реклама

Популярные новости

Банки и финансы
Как просить деньги в долг, чтобы вам не отказали Да, ситуация, когда вам приходится занимать у кого-то деньги — не из приятных. Но, к сожалению, совершенно избежать ее не удается. Бывает, что нужно перехватить

Банк России выступил против закрытия микрофинансовых организаций
Правовой портал Петербурга  опубликовал сообщение, выражающее отношение Центробанка о новом законопроекте, в случае принятия которого микрофинансовые организации, существующие на территории Российской

На требование срочно запретить микрофинансовые организации Эльвира Набиуллина предложила альтернативу в виде постепенного сокращения подобных компаний
Июнь 30 2016 На недавно прошедшем заседании российской Госдумы широко обсуждалась актуальная и болезненная тема, касающаяся работы организаций микрокредитования (микрофинансовые организации). Помимо действующих

Система финансов, ее звенья
Система финансов в целом — это совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются различные денежные фонды. Понятие «система финансов» является развитием более

Займ от Е-Заем (E-Zaem), оформить быстрый микрозайм на карту от МФО Е-Заем, онлайн заявка на повторный кредит в микрофинансовую компанию в Москве
Случаи из собственной жизни, когда возникает срочная необходимость в деньгах, может вспомнить практически каждый человек. Пути к разрешению ситуации могут быть самыми разнообразными. Однако моментальные

Алхимия Финансов Джордж Сорос - Книга которую нужно прочитать
Проверенные брокеры: О Джордже Соросе Тактика поведения и все достижения такой личности, как Джордж Сорос , достойны восхищения. Этот биржевой спекулянт и филантроп доказал всем, что упорство

Финансовые термины. Словарь финансовых терминов
Эта публикация будет представлять собой краткий словарь финансовых терминов , которые должен знать и понимать каждый. В ней я обозначу основные финансовые термины , касающиеся личных финансов и семейного

Роль налогов в формировании финансов государства
  Отмечая значимую роль в формировании государственных финансов, следует отметить, что «для каждой общественно-экономической формации характерна присущая ей система государственных доходов, обусловленная

Ответы@Mail.Ru: кем можно работать закончив по специальности "Финансы и кредит"?
Natali Zuzu Мудрец (18702) Я закончила эту специальность и могу точно сказать кем работала и работаю я и мои друзья: - финансист на предпрятии, в перспективе - фин. менеджер; - в

Обучение в 2018 году на курсах и семинарах по финансам предприятия, оффшоры, курсы повышения квалификации
Семинары и курсы по финансам для директоров и руководителей соответствующих служб, менеджеров

Реклама

Календарь новостей