* Политика новости » Банки »

* *

Страхові програми для туристів, що виїжджають до Єгипту

 1. Які послуги включає Ваш страховий поліс
 2. Що робити, якщо в поїздці ви захворіли:
 3. +2 02 241 37 305
 4. Додаткові види страхування
 5. Страхування витрат у разі скасування поїздки
 6. Страхування відповідальності перед третіми особами
 7. Контакти

Страхування туристів, які подорожують до Єгипту

Комплексний страховий захист клієнтів компанії TEZ TOUR забезпечує Страхова компанія «Універсальна».

Страхова компанія «Універсальна» співпрацює з найбільшою міжнародною асистанс-компанією Remed Assistance, яка має свій сервісний центр в Єгипті що дозволяє надати необхідну допомогу, незалежно від вашого місцезнаходження.

Страхування туристів, які подорожують до Єгипту  Комплексний страховий захист клієнтів компанії TEZ TOUR забезпечує Страхова компанія «Універсальна»

Міжнародний поліс страхування медичних витрат забезпечений підтримкою сервісної компанії Remed Assistance .


Які послуги включає Ваш страховий поліс

Поліс страхування включає в себе наступні послуги:

Координація медичної ситуації лікарями Remed Assistance
При зверненні клієнта в Remed Assistance координатор в будь-який час доби дає консультацію про долікарської медичної допомоги та рекомендує відповідного фахівця.
При амбулаторному лікуванні координатор Remed Assistance забезпечує прибуття доктора до місця проживання або повідомить координати клініки, при необхідності - доставку клієнта відповідним транспортом на прийом до фахівця або в місце необхідного обстеження, перебуваючи в постійному контакті з лікуючим лікарем.
При направленні клієнта на стаціонарне лікування лікар Remed Assistance веде моніторинг хворого, спостерігаючи за перебігом захворювання та медичним обслуговуванням клієнта, обговорюючи всі моменти лікування з лікарем, до моменту одужання клієнта. При необхідності забезпечується медичний супровід потерпілого до країни його постійного проживання.

Медичні витрати невідкладної допомоги
При своєчасному повідомленні Remed Assistance гарантує якісне лікування і забезпечує безкоштовне медичне обслуговування клієнтів при амбулаторному або стаціонарному лікуванні у відповідності з правилами страхової компанії з моменту виникнення хвороби або нещасного випадку до моменту одужання в межах страхової суми.
При виникненні проблем зі здоров'ям і в разі нещасного випадку застрахований в разі необхідності буде доставлений каретою невідкладної допомоги до відповідного медичного закладу, де йому буде надана необхідна медична допомога на високому рівні. Карета швидкої допомоги з необхідним фахівцем прибуде в місце проживання клієнта, де він буде оглянутий і йому будуть виписані необхідні медикаменти.
Стаціонарне лікування передбачає покриття витрат на необхідні консультації лікарів, дослідження, операції, а також забезпечення медикаментами.


Страхова сума за програмою страхування на кожну застраховану особу:

Зі страхування Медичних витрат становить - 15 000 дол.США

Зі страхування від Нещасного випадку становить - 1 000 Грн

За програмою страхування діє безумовна франшиза в розмірі - 30 $.


Що робити, якщо в поїздці ви захворіли:

Для отримання екстреної медичної допомоги (внаслідок нещасного випадку, захворювання або будь-якого іншого події, передбаченого умовами Договору страхування) Вам необхідно:

 1. Зв'язатися з цілодобовим центром допомоги Асистуючої компанії за номером екстреного виклику (телефони вказані в кожному полісі):

  +2 02 241 37 305

  +2 02 241 701 47

  +2 02 241 428 05

  Також Ви можете зв'язатися з цілодобовим центром допомоги сервісної компанії:
  - відправивши SMS на номер: +90 532 752 38 43 з зазначенням контактного номера телефону
  - написати лист на електронну адресу: [email protected]
  - Skype: remed.assistance

 2. Повідомити наступну інформацію:
  1. Ваше прізвище та ім'я
  2. номер Сертифіката
  3. Ваше місцезнаходження і номер контактного телефону
  4. Повідомити про страхову подію, пояснити, яка потрібна допомога
  5. Повідомити термін дії договору і виконувати вказівки Спеціалізованої Служби Страховика

Якщо повідомлення неможливо здійснити з об'єктивних причин до моменту отримання медичних або додаткових послуг, це необхідно зробити при першій же можливості, не пізніше 24 годин, як тільки ці причини перестануть діяти. До об'єктивних причин в цьому випадку відносяться:

 1. Відсутність дієвих засобів зв'язку в місці перебування Страхувальника (Застрахованої особи);
 2. Непритомний стан Застрахованої особи (при відсутності осіб, які могли б представляти її інтереси).

У разі самостійної оплати Застрахованою особою наданих медичних чи додаткових послуг Страховик відшкодовує письмово обґрунтовані і підтверджені відповідними документами витрати, що не перевищують 100 доларів США. Витрати, що перевищують зазначений ліміт, Страховик має право не відшкодовувати, якщо з ним або Спеціалізованою Службою Страховика не було попередньо письмово погоджено здійснення таких витрат.Додаткові види страхування

Крім стандартної програми страхування, можливо включити в поліс додаткові ризики:

Страхування витрат у разі скасування поїздки

Додатково Ви можете придбати поліс СК «Універсальна» зі страхування витрат у разі скасування поїздки.


Неможливості здійснити заздалегідь оплачену поїздку в випадках:


- Смерті, раптового розладу здоров'я або травми Застрахованої особи;
- Смерті, раптового розладу здоров'я або травми близького родича Застрахованої особи або близького родича чоловіка / дружини Застрахованої особи;
- Обов'язкового участі Застрахованої особи в судовій справі, яке відбудеться в строк здійснення подорожі за кордон, в якому Застрахована особа бере участь за рішенням (постановою, ухвали) суду, якщо така справа була порушена і таку постанову суду було прийнято після дати початку строку дії Договору в щодо страхування фінансових збитків внаслідок відміни подорожі за кордон;
- Пошкодження, знищення або втрати майна Застрахованої особи після дати початку дії Договору щодо страхування фінансових збитків внаслідок відміни подорожі за кордон внаслідок: пожежі, вибуху, влучення блискавки, стихійних лих, впливу води або інших рідин з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем, з сусідніх приміщень, систем пожежогасіння, протиправних дій третіх осіб - за умови, якщо таке заподіяння шкоди об'єктивно перешкоджає здійсненню Застрахованою запланований ної поїздки;
- Запізнення на рейс з України для здійснення оплаченої подорожі у зв'язку з нещасним випадком, який стався із Застрахованою особою або подорожуючими разом з нею близькими родичами або близькими родичами чоловіка / дружини, дорожньо-транспортною пригодою або поломкою транспортного засобу, на якому Застрахована особа прямувала в аеропорт (вокзал), і яка виключає здійснення подорожі;
- Стихійного лиха, масового заворушення, терористичних актів, епідемії на території подорожі, якщо Міністерство закордонних справ (МЗС) видало попередження / рекомендації щодо скасування / утримання від поїздок у відповідну країну країни чи регіону.

Страхування витрат, пов'язаних зі скасуванням поїздки за кордон, оплачується окремо:

Страхова сума (дол.США за тур на одну особу) Страхова премія (дол.США за тур на одну особу) Франшиза до 500 20 - 501-1000 30 - 1001 - 2000 50 -

Максимальна страхова сума - 2 000 дол.США за тур на одну особу.

Страхування витрат у разі скасування поїздки починає діяти за 30 днів до початку туру, і закінчує діяти в день закінчення поїздки.

Договір страхування витрат, пов'язаних зі скасуванням поїздки за кордон, полягає строго не пізніше, ніж за 14 днів до дати початку туру (не рахуючи дату вильоту).

На страхування не приймаються особи віком старше 70 років (станом на дату початку подорожі).

Страхування відповідальності перед третіми особами

Страховим випадком за Договором є факт настання цивільної відповідальності Застрахованої особи, визнаного нею добровільно, за попередньою згодою Страховика, або встановленої чинним рішенням суду за зобов'язаннями, які виникають при заподіянні шкоди третім особам в результаті ненавмисних та необережних дій Застрахованої особи.
Страховим ризиком за цим Договором є раптові непередбачені події, які виникли під час приватної, спортивної діяльності Застрахованої особи, в години дозвілля, при здійсненні покупок, при відвідуванні громадських місць під час закордонної поїздки Застрахованої особи, і призвели до пошкодження здоров'я або смерті третьої особи, пошкодження або знищення його майна.
Підтвердженням страхового випадку є заявлена ​​в письмовій формі претензія, яка була визнана Застрахованою особою за попереднім погодженням з Страховиком у зв'язку з її грунтовністю, відповідністю чинному законодавству України і відсутністю будь-яких підстав для заперечень по такій претензії, або рішення суду за позовом, заявленим в відповідно до норм чинного законодавства, яке набрало законної сили і передбачає обов'язок Застрахованої особи відшкодувати шкоду, заподіяну треті м особам.
Відшкодуванню Страховиком підлягають прямі збитки, завдані третій особі під час подорожі Застрахованої особи, якщо має місце причинно-наслідковий зв'язок між діями Застрахованої особи і заподіяною шкодою.
Вимоги третіх осіб до Страхувальника про відшкодування збитку повинні бути заявлені в порядку і строки, передбачені чинним законодавством. Вимоги третіх осіб про відшкодування збитку вважаються заявленими з моменту отримання Застрахованою особою письмового документального підтвердження їх пред'явлення.

Страхова сума за програмою страхування цивільної відповідальності становить - 30 000 дол.США


Контакти

З усіх додаткових питань Ви можете звернутися за тел. +38 044 281 61 50/55.

Цілодобові телефони Контакт Центру СК «Універсальна»: 0 800 500 381.
(Безкоштовно з будь-якого стаціонарного телефону в межах України)
Адреса: бул. Лесі Українки, 9, 01133, Київ, Україна
e-mail: [email protected]
www.universalna.com

Реклама

Популярные новости

Банки и финансы
Как просить деньги в долг, чтобы вам не отказали Да, ситуация, когда вам приходится занимать у кого-то деньги — не из приятных. Но, к сожалению, совершенно избежать ее не удается. Бывает, что нужно перехватить

Банк России выступил против закрытия микрофинансовых организаций
Правовой портал Петербурга  опубликовал сообщение, выражающее отношение Центробанка о новом законопроекте, в случае принятия которого микрофинансовые организации, существующие на территории Российской

На требование срочно запретить микрофинансовые организации Эльвира Набиуллина предложила альтернативу в виде постепенного сокращения подобных компаний
Июнь 30 2016 На недавно прошедшем заседании российской Госдумы широко обсуждалась актуальная и болезненная тема, касающаяся работы организаций микрокредитования (микрофинансовые организации). Помимо действующих

Система финансов, ее звенья
Система финансов в целом — это совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются различные денежные фонды. Понятие «система финансов» является развитием более

Займ от Е-Заем (E-Zaem), оформить быстрый микрозайм на карту от МФО Е-Заем, онлайн заявка на повторный кредит в микрофинансовую компанию в Москве
Случаи из собственной жизни, когда возникает срочная необходимость в деньгах, может вспомнить практически каждый человек. Пути к разрешению ситуации могут быть самыми разнообразными. Однако моментальные

Алхимия Финансов Джордж Сорос - Книга которую нужно прочитать
Проверенные брокеры: О Джордже Соросе Тактика поведения и все достижения такой личности, как Джордж Сорос , достойны восхищения. Этот биржевой спекулянт и филантроп доказал всем, что упорство

Финансовые термины. Словарь финансовых терминов
Эта публикация будет представлять собой краткий словарь финансовых терминов , которые должен знать и понимать каждый. В ней я обозначу основные финансовые термины , касающиеся личных финансов и семейного

Роль налогов в формировании финансов государства
  Отмечая значимую роль в формировании государственных финансов, следует отметить, что «для каждой общественно-экономической формации характерна присущая ей система государственных доходов, обусловленная

Ответы@Mail.Ru: кем можно работать закончив по специальности "Финансы и кредит"?
Natali Zuzu Мудрец (18702) Я закончила эту специальность и могу точно сказать кем работала и работаю я и мои друзья: - финансист на предпрятии, в перспективе - фин. менеджер; - в

Обучение в 2018 году на курсах и семинарах по финансам предприятия, оффшоры, курсы повышения квалификации
Семинары и курсы по финансам для директоров и руководителей соответствующих служб, менеджеров

Реклама

Календарь новостей