* Политика новости » Банки »

* *

вклади

  1. вклади Усі вклади ЛОКО-Банку застраховані в порядку, розмірах та на умовах, які встановлені Федеральним...
  2. вклади
  3. вклади
  4. вклади

вклади

Усі вклади ЛОКО-Банку застраховані в порядку, розмірах та на умовах, які встановлені Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177-ФЗ від 23 грудня 2003 року Усі вклади ЛОКО-Банку застраховані в порядку, розмірах та на умовах, які встановлені Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177-ФЗ від 23 грудня 2003 року.

З 1 січня 2019 року вкладник - громадянин Російської Федерації, іноземний громадянин, особа без громадянства, в тому числі здійснюють підприємницьку діяльність, або юридична особа, віднесене відповідно до законодавства Російської Федерації до малих підприємств, відомості про який містяться в єдиному реєстрі суб'єктів малого і середнього підприємництва, ведення якого здійснюється відповідно до Федерального закону від 24 липня 2007 року N 209-ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федераци і "(далі - мале підприємство), які уклали з банком договір банківського вкладу або договір банківського рахунку, або будь-який із зазначених осіб, на користь якого внесений вклад.

Внесок - грошові кошти у валюті Російської Федерації або іноземній валюті, що розміщуються вкладниками або в їх користь в банку на території Російської Федерації на підставі договору банківського вкладу або договору банківського рахунку, включаючи капіталізовані (зараховані) відсотки на суму вкладу.

Вклади, застраховані відповідно до ФЗ №177 - ФЗ від 23.12.2003г .:
Вклади, розміщені у банках україни - учасниках Системи страхування вкладів, підлягають страхуванню (у тому числі вклади, засвідчені ощадними сертифікатами) в порядку, розмірах та на умовах, встановлених ФЗ №177-ФЗ.

Не підлягають страхуванню грошові кошти:
1) розміщення на банківських рахунках (у вкладах) адвокатів, нотаріусів та інших осіб, якщо такі банківські рахунки (вклади) відкриті для здійснення передбаченої федеральним законом професійної діяльності;
2) розміщення в банківські вклади, внесення яких посвідчено депозитними сертифікатами;
3) передані банкам в довірче управління;
4) розміщені у внески в що знаходяться за межами території Російської Федерації філіях банків Російської Федерації;
5) є електронними грошима;
6) розміщення на номінальних рахунках, за винятком окремих номінальних рахунків, які відкриваються опікунам або піклувальникам і бенефіціарами за якими є підопічні, заставних рахунках і рахунках ескроу, якщо інше не встановлено цим Законом;
7) розміщені в субординовані депозити;
8) розміщення юридичними особами або на їх користь, за винятком грошових коштів, розміщених малими підприємствами або в їх користь.

Відшкодування за вкладами у банку, відносно якого наступив страховий випадок, виплачується вкладнику в розмірі 100% суми вкладів в банку, але не більше 1 400 000 рублей, якщо інше не встановлено Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177- ФЗ від 23 грудня 2003 року.

Якщо вкладник має декілька внесків в банку, сумарний розмір зобов'язань якого по цих внесках перед вкладником перевищує 1 400 000 рублей, відшкодування виплачується по кожному з внесків пропорційно їх розмірам.

Агентство зі страхування вкладів створено в січні 2004 року на підставі Федерального закону від 23 грудня 2003 року №177-ФЗ «Про страхування внесків в банках Російської Федерації». З метою забезпечення функціонування системи страхування вкладів Агентство здійснює виплату вкладникам відшкодувань за вкладами при настанні страхового випадку; веде реєстр банків-учасників системи страхування вкладів; контролює формування фонду страхування вкладів, в тому числі за рахунок внесків банків; управляє коштами фонду страхування вкладів.

Повне найменування: Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів»

Поштова адреса / адреса місця знаходження: 109240, г. Москва, ул. Висоцького, д. 4

Адреса електронної пошти: [email protected]

Телефон «гарячої лінії» (безкоштовний дзвінок по Росії): 8-800-200-08-05.

Адреса сайту:


вклади

Усі вклади ЛОКО-Банку застраховані в порядку, розмірах та на умовах, які встановлені Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177-ФЗ від 23 грудня 2003 року Усі вклади ЛОКО-Банку застраховані в порядку, розмірах та на умовах, які встановлені Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177-ФЗ від 23 грудня 2003 року.

З 1 січня 2019 року вкладник - громадянин Російської Федерації, іноземний громадянин, особа без громадянства, в тому числі здійснюють підприємницьку діяльність, або юридична особа, віднесене відповідно до законодавства Російської Федерації до малих підприємств, відомості про який містяться в єдиному реєстрі суб'єктів малого і середнього підприємництва, ведення якого здійснюється відповідно до Федерального закону від 24 липня 2007 року N 209-ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федераци і "(далі - мале підприємство), які уклали з банком договір банківського вкладу або договір банківського рахунку, або будь-який із зазначених осіб, на користь якого внесений вклад.

Внесок - грошові кошти у валюті Російської Федерації або іноземній валюті, що розміщуються вкладниками або в їх користь в банку на території Російської Федерації на підставі договору банківського вкладу або договору банківського рахунку, включаючи капіталізовані (зараховані) відсотки на суму вкладу.

Вклади, застраховані відповідно до ФЗ №177 - ФЗ від 23.12.2003г .:
Вклади, розміщені у банках україни - учасниках Системи страхування вкладів, підлягають страхуванню (у тому числі вклади, засвідчені ощадними сертифікатами) в порядку, розмірах та на умовах, встановлених ФЗ №177-ФЗ.

Не підлягають страхуванню грошові кошти:
1) розміщення на банківських рахунках (у вкладах) адвокатів, нотаріусів та інших осіб, якщо такі банківські рахунки (вклади) відкриті для здійснення передбаченої федеральним законом професійної діяльності;
2) розміщення в банківські вклади, внесення яких посвідчено депозитними сертифікатами;
3) передані банкам в довірче управління;
4) розміщені у внески в що знаходяться за межами території Російської Федерації філіях банків Російської Федерації;
5) є електронними грошима;
6) розміщення на номінальних рахунках, за винятком окремих номінальних рахунків, які відкриваються опікунам або піклувальникам і бенефіціарами за якими є підопічні, заставних рахунках і рахунках ескроу, якщо інше не встановлено цим Законом;
7) розміщені в субординовані депозити;
8) розміщення юридичними особами або на їх користь, за винятком грошових коштів, розміщених малими підприємствами або в їх користь.

Відшкодування за вкладами у банку, відносно якого наступив страховий випадок, виплачується вкладнику в розмірі 100% суми вкладів в банку, але не більше 1 400 000 рублей, якщо інше не встановлено Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177- ФЗ від 23 грудня 2003 року.

Якщо вкладник має декілька внесків в банку, сумарний розмір зобов'язань якого по цих внесках перед вкладником перевищує 1 400 000 рублей, відшкодування виплачується по кожному з внесків пропорційно їх розмірам.

Агентство зі страхування вкладів створено в січні 2004 року на підставі Федерального закону від 23 грудня 2003 року №177-ФЗ «Про страхування внесків в банках Російської Федерації». З метою забезпечення функціонування системи страхування вкладів Агентство здійснює виплату вкладникам відшкодувань за вкладами при настанні страхового випадку; веде реєстр банків-учасників системи страхування вкладів; контролює формування фонду страхування вкладів, в тому числі за рахунок внесків банків; управляє коштами фонду страхування вкладів.

Повне найменування: Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів»

Поштова адреса / адреса місця знаходження: 109240, г. Москва, ул. Висоцького, д. 4

Адреса електронної пошти: [email protected]

Телефон «гарячої лінії» (безкоштовний дзвінок по Росії): 8-800-200-08-05.

Адреса сайту:


вклади

Усі вклади ЛОКО-Банку застраховані в порядку, розмірах та на умовах, які встановлені Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177-ФЗ від 23 грудня 2003 року Усі вклади ЛОКО-Банку застраховані в порядку, розмірах та на умовах, які встановлені Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177-ФЗ від 23 грудня 2003 року.

З 1 січня 2019 року вкладник - громадянин Російської Федерації, іноземний громадянин, особа без громадянства, в тому числі здійснюють підприємницьку діяльність, або юридична особа, віднесене відповідно до законодавства Російської Федерації до малих підприємств, відомості про який містяться в єдиному реєстрі суб'єктів малого і середнього підприємництва, ведення якого здійснюється відповідно до Федерального закону від 24 липня 2007 року N 209-ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федераци і "(далі - мале підприємство), які уклали з банком договір банківського вкладу або договір банківського рахунку, або будь-який із зазначених осіб, на користь якого внесений вклад.

Внесок - грошові кошти у валюті Російської Федерації або іноземній валюті, що розміщуються вкладниками або в їх користь в банку на території Російської Федерації на підставі договору банківського вкладу або договору банківського рахунку, включаючи капіталізовані (зараховані) відсотки на суму вкладу.

Вклади, застраховані відповідно до ФЗ №177 - ФЗ від 23.12.2003г .:
Вклади, розміщені у банках україни - учасниках Системи страхування вкладів, підлягають страхуванню (у тому числі вклади, засвідчені ощадними сертифікатами) в порядку, розмірах та на умовах, встановлених ФЗ №177-ФЗ.

Не підлягають страхуванню грошові кошти:
1) розміщення на банківських рахунках (у вкладах) адвокатів, нотаріусів та інших осіб, якщо такі банківські рахунки (вклади) відкриті для здійснення передбаченої федеральним законом професійної діяльності;
2) розміщення в банківські вклади, внесення яких посвідчено депозитними сертифікатами;
3) передані банкам в довірче управління;
4) розміщені у внески в що знаходяться за межами території Російської Федерації філіях банків Російської Федерації;
5) є електронними грошима;
6) розміщення на номінальних рахунках, за винятком окремих номінальних рахунків, які відкриваються опікунам або піклувальникам і бенефіціарами за якими є підопічні, заставних рахунках і рахунках ескроу, якщо інше не встановлено цим Законом;
7) розміщені в субординовані депозити;
8) розміщення юридичними особами або на їх користь, за винятком грошових коштів, розміщених малими підприємствами або в їх користь.

Відшкодування за вкладами у банку, відносно якого наступив страховий випадок, виплачується вкладнику в розмірі 100% суми вкладів в банку, але не більше 1 400 000 рублей, якщо інше не встановлено Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177- ФЗ від 23 грудня 2003 року.

Якщо вкладник має декілька внесків в банку, сумарний розмір зобов'язань якого по цих внесках перед вкладником перевищує 1 400 000 рублей, відшкодування виплачується по кожному з внесків пропорційно їх розмірам.

Агентство зі страхування вкладів створено в січні 2004 року на підставі Федерального закону від 23 грудня 2003 року №177-ФЗ «Про страхування внесків в банках Російської Федерації». З метою забезпечення функціонування системи страхування вкладів Агентство здійснює виплату вкладникам відшкодувань за вкладами при настанні страхового випадку; веде реєстр банків-учасників системи страхування вкладів; контролює формування фонду страхування вкладів, в тому числі за рахунок внесків банків; управляє коштами фонду страхування вкладів.

Повне найменування: Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів»

Поштова адреса / адреса місця знаходження: 109240, г. Москва, ул. Висоцького, д. 4

Адреса електронної пошти: [email protected]

Телефон «гарячої лінії» (безкоштовний дзвінок по Росії): 8-800-200-08-05.

Адреса сайту:


вклади

Усі вклади ЛОКО-Банку застраховані в порядку, розмірах та на умовах, які встановлені Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177-ФЗ від 23 грудня 2003 року Усі вклади ЛОКО-Банку застраховані в порядку, розмірах та на умовах, які встановлені Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177-ФЗ від 23 грудня 2003 року.

З 1 січня 2019 року вкладник - громадянин Російської Федерації, іноземний громадянин, особа без громадянства, в тому числі здійснюють підприємницьку діяльність, або юридична особа, віднесене відповідно до законодавства Російської Федерації до малих підприємств, відомості про який містяться в єдиному реєстрі суб'єктів малого і середнього підприємництва, ведення якого здійснюється відповідно до Федерального закону від 24 липня 2007 року N 209-ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федераци і "(далі - мале підприємство), які уклали з банком договір банківського вкладу або договір банківського рахунку, або будь-який із зазначених осіб, на користь якого внесений вклад.

Внесок - грошові кошти у валюті Російської Федерації або іноземній валюті, що розміщуються вкладниками або в їх користь в банку на території Російської Федерації на підставі договору банківського вкладу або договору банківського рахунку, включаючи капіталізовані (зараховані) відсотки на суму вкладу.

Вклади, застраховані відповідно до ФЗ №177 - ФЗ від 23.12.2003г .:
Вклади, розміщені у банках україни - учасниках Системи страхування вкладів, підлягають страхуванню (у тому числі вклади, засвідчені ощадними сертифікатами) в порядку, розмірах та на умовах, встановлених ФЗ №177-ФЗ.

Не підлягають страхуванню грошові кошти:
1) розміщення на банківських рахунках (у вкладах) адвокатів, нотаріусів та інших осіб, якщо такі банківські рахунки (вклади) відкриті для здійснення передбаченої федеральним законом професійної діяльності;
2) розміщення в банківські вклади, внесення яких посвідчено депозитними сертифікатами;
3) передані банкам в довірче управління;
4) розміщені у внески в що знаходяться за межами території Російської Федерації філіях банків Російської Федерації;
5) є електронними грошима;
6) розміщення на номінальних рахунках, за винятком окремих номінальних рахунків, які відкриваються опікунам або піклувальникам і бенефіціарами за якими є підопічні, заставних рахунках і рахунках ескроу, якщо інше не встановлено цим Законом;
7) розміщені в субординовані депозити;
8) розміщення юридичними особами або на їх користь, за винятком грошових коштів, розміщених малими підприємствами або в їх користь.

Відшкодування за вкладами у банку, відносно якого наступив страховий випадок, виплачується вкладнику в розмірі 100% суми вкладів в банку, але не більше 1 400 000 рублей, якщо інше не встановлено Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177- ФЗ від 23 грудня 2003 року.

Якщо вкладник має декілька внесків в банку, сумарний розмір зобов'язань якого по цих внесках перед вкладником перевищує 1 400 000 рублей, відшкодування виплачується по кожному з внесків пропорційно їх розмірам.

Агентство зі страхування вкладів створено в січні 2004 року на підставі Федерального закону від 23 грудня 2003 року №177-ФЗ «Про страхування внесків в банках Російської Федерації». З метою забезпечення функціонування системи страхування вкладів Агентство здійснює виплату вкладникам відшкодувань за вкладами при настанні страхового випадку; веде реєстр банків-учасників системи страхування вкладів; контролює формування фонду страхування вкладів, в тому числі за рахунок внесків банків; управляє коштами фонду страхування вкладів.

Повне найменування: Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів»

Поштова адреса / адреса місця знаходження: 109240, г. Москва, ул. Висоцького, д. 4

Адреса електронної пошти: [email protected]

Телефон «гарячої лінії» (безкоштовний дзвінок по Росії): 8-800-200-08-05.

Адреса сайту:


вклади

Усі вклади ЛОКО-Банку застраховані в порядку, розмірах та на умовах, які встановлені Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177-ФЗ від 23 грудня 2003 року Усі вклади ЛОКО-Банку застраховані в порядку, розмірах та на умовах, які встановлені Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177-ФЗ від 23 грудня 2003 року.

З 1 січня 2019 року вкладник - громадянин Російської Федерації, іноземний громадянин, особа без громадянства, в тому числі здійснюють підприємницьку діяльність, або юридична особа, віднесене відповідно до законодавства Російської Федерації до малих підприємств, відомості про який містяться в єдиному реєстрі суб'єктів малого і середнього підприємництва, ведення якого здійснюється відповідно до Федерального закону від 24 липня 2007 року N 209-ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федераци і "(далі - мале підприємство), які уклали з банком договір банківського вкладу або договір банківського рахунку, або будь-який із зазначених осіб, на користь якого внесений вклад.

Внесок - грошові кошти у валюті Російської Федерації або іноземній валюті, що розміщуються вкладниками або в їх користь в банку на території Російської Федерації на підставі договору банківського вкладу або договору банківського рахунку, включаючи капіталізовані (зараховані) відсотки на суму вкладу.

Вклади, застраховані відповідно до ФЗ №177 - ФЗ від 23.12.2003г .:
Вклади, розміщені у банках україни - учасниках Системи страхування вкладів, підлягають страхуванню (у тому числі вклади, засвідчені ощадними сертифікатами) в порядку, розмірах та на умовах, встановлених ФЗ №177-ФЗ.

Не підлягають страхуванню грошові кошти:
1) розміщення на банківських рахунках (у вкладах) адвокатів, нотаріусів та інших осіб, якщо такі банківські рахунки (вклади) відкриті для здійснення передбаченої федеральним законом професійної діяльності;
2) розміщення в банківські вклади, внесення яких посвідчено депозитними сертифікатами;
3) передані банкам в довірче управління;
4) розміщені у внески в що знаходяться за межами території Російської Федерації філіях банків Російської Федерації;
5) є електронними грошима;
6) розміщення на номінальних рахунках, за винятком окремих номінальних рахунків, які відкриваються опікунам або піклувальникам і бенефіціарами за якими є підопічні, заставних рахунках і рахунках ескроу, якщо інше не встановлено цим Законом;
7) розміщені в субординовані депозити;
8) розміщення юридичними особами або на їх користь, за винятком грошових коштів, розміщених малими підприємствами або в їх користь.

Відшкодування за вкладами у банку, відносно якого наступив страховий випадок, виплачується вкладнику в розмірі 100% суми вкладів в банку, але не більше 1 400 000 рублей, якщо інше не встановлено Федеральним законом «Про страхування вкладів в банках Російської Федерації» № 177- ФЗ від 23 грудня 2003 року.

Якщо вкладник має декілька внесків в банку, сумарний розмір зобов'язань якого по цих внесках перед вкладником перевищує 1 400 000 рублей, відшкодування виплачується по кожному з внесків пропорційно їх розмірам.

Агентство зі страхування вкладів створено в січні 2004 року на підставі Федерального закону від 23 грудня 2003 року №177-ФЗ «Про страхування внесків в банках Російської Федерації». З метою забезпечення функціонування системи страхування вкладів Агентство здійснює виплату вкладникам відшкодувань за вкладами при настанні страхового випадку; веде реєстр банків-учасників системи страхування вкладів; контролює формування фонду страхування вкладів, в тому числі за рахунок внесків банків; управляє коштами фонду страхування вкладів.

Повне найменування: Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів»

Поштова адреса / адреса місця знаходження: 109240, г. Москва, ул. Висоцького, д. 4

Адреса електронної пошти: [email protected]

Телефон «гарячої лінії» (безкоштовний дзвінок по Росії): 8-800-200-08-05.

Адреса сайту:


Реклама

Популярные новости

Банки и финансы
Как просить деньги в долг, чтобы вам не отказали Да, ситуация, когда вам приходится занимать у кого-то деньги — не из приятных. Но, к сожалению, совершенно избежать ее не удается. Бывает, что нужно перехватить

Банк России выступил против закрытия микрофинансовых организаций
Правовой портал Петербурга  опубликовал сообщение, выражающее отношение Центробанка о новом законопроекте, в случае принятия которого микрофинансовые организации, существующие на территории Российской

На требование срочно запретить микрофинансовые организации Эльвира Набиуллина предложила альтернативу в виде постепенного сокращения подобных компаний
Июнь 30 2016 На недавно прошедшем заседании российской Госдумы широко обсуждалась актуальная и болезненная тема, касающаяся работы организаций микрокредитования (микрофинансовые организации). Помимо действующих

Система финансов, ее звенья
Система финансов в целом — это совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются различные денежные фонды. Понятие «система финансов» является развитием более

Займ от Е-Заем (E-Zaem), оформить быстрый микрозайм на карту от МФО Е-Заем, онлайн заявка на повторный кредит в микрофинансовую компанию в Москве
Случаи из собственной жизни, когда возникает срочная необходимость в деньгах, может вспомнить практически каждый человек. Пути к разрешению ситуации могут быть самыми разнообразными. Однако моментальные

Алхимия Финансов Джордж Сорос - Книга которую нужно прочитать
Проверенные брокеры: О Джордже Соросе Тактика поведения и все достижения такой личности, как Джордж Сорос , достойны восхищения. Этот биржевой спекулянт и филантроп доказал всем, что упорство

Финансовые термины. Словарь финансовых терминов
Эта публикация будет представлять собой краткий словарь финансовых терминов , которые должен знать и понимать каждый. В ней я обозначу основные финансовые термины , касающиеся личных финансов и семейного

Роль налогов в формировании финансов государства
  Отмечая значимую роль в формировании государственных финансов, следует отметить, что «для каждой общественно-экономической формации характерна присущая ей система государственных доходов, обусловленная

Ответы@Mail.Ru: кем можно работать закончив по специальности "Финансы и кредит"?
Natali Zuzu Мудрец (18702) Я закончила эту специальность и могу точно сказать кем работала и работаю я и мои друзья: - финансист на предпрятии, в перспективе - фин. менеджер; - в

Обучение в 2018 году на курсах и семинарах по финансам предприятия, оффшоры, курсы повышения квалификации
Семинары и курсы по финансам для директоров и руководителей соответствующих служб, менеджеров

Реклама

Календарь новостей