* Политика новости » Банки »

* *

Лікарняний листок непрацездатності - порядок заповнення, інструкція

 1. Заповнення листка непрацездатності - законодавство
 2. Інструкція до заповнення листка непрацездатності
 3. Як оформити графу «Звільнення від роботи» в листі непрацездатності в амбулаторних умовах
 4. Відео про експертизу тимчасової нетрудоспобності і порядок заповнення листка непрацездатності
 5. Порядок видачі листка непрацездатності
 6. Як оформити графу «Звільнення від роботи» в листі непрацездатності в умовах стаціонару
 7. Як оформити графу «Звільнення від роботи» в листі непрацездатності в разі вагітності та пологів
 8. Алгоритм проведення експертизи тимчасової непрацездатності
 9. В яких випадках листки непрацездатності підписує головний лікар і засвідчує їх печаткою?
 10. Якою має бути печатка для листів тимчасової непрацездатності?
 11. Чи має право приватна клініка виписувати листки непрацездатності якщо в ній не ведуть амбулаторні карти...
 12. Чи потрібен журнал за формою 035 / о, щоб продовжити листок непрацездатності на термін більше 10 днів?
 13. На який термін лікар-педіатр може видати листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною?
 14. Хворий лікувався амбулаторно, а потім (після повторного звернення) ліг в стаціонар. Коли видавати...
 15. Хворий перебував на лікуванні в травматології з переломом руки. У цей час у нього виник інфаркт міокарда....
 16. Як видавати лікарняні листи військовослужбовцям і співробітникам правоохоронних органів, які лікуються...
 17. Пацієнтка була прооперована в приватній клініці. Згодом вона звернулася до медустанови комунальної...
 18. Чи можна видавати лікарняний листок непрацездатності у разі, якщо хвороба протікає хронічно без динаміки...

Лікарі, які неправильно виписали листок непрацездатності, несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Як заповнити лист непрацездатності, як його відкривати і закривати, яку інформацію вносити в кожну графу - читайте в статті.

Ви дізнаєтеся про листах непрацездатності:

Лист непрацездатності - це документ, який дає підставу для нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. У разі, якщо в документ закралася помилка, комісія із соціального страхування підприємства (установи, організації) повертає його до медичного закладу для внесення відповідних правок. Звичайно ж, все це сприяє затримці з нарахуванням і виплатою грошових коштів застрахованій особі.

Заповнення листка непрацездатності - законодавство

Заповнюють лист непрацездатності відповідно до «Інструкцією про порядок Заповнення листка непрацездатності», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України № 532 / 274/136-ос / 1406 від 03.11.2004 року (далі в тексті - Інструкція № 531).

Відповідно до пункту 3.12 Інструкції № 531 в графі «Звільнення від роботи» в першому стовпчику «З якого числа» дату видачі документа про непрацездатність (рік, місяць і число) заповнюють арабськими цифрами.

У другому стовпчику «До которого числа включно» дату продовження документа (число і місяць) позначають буквами.

У четвертому стовпчику «Підпис та печатка лікаря» продовження або закриття документа про непрацездатність підтверджують підписом і печаткою лікаря.

Якщо лікарняний лист тимчасової непрацездатності продовжують в амбулаторних умовах, термін лікування вказують відповідно до п. 2.2 «Інструкції про порядок відачі листка непрацездатності». При цьому обов'язково прописують посаду і прізвище лікаря, завідувача відділенням або голови лікарсько-консультативної комісії. Достовірність внесеної в документ інформації фахівці підтверджують своїми підписами.

Читайте:  Звіт медсестри: зразок, структура, рекомендації до оформлення  Читайте: " Звіт медсестри: зразок, структура, рекомендації до оформлення "

Інструкція до заповнення листка непрацездатності

Якщо пацієнт лікується в умовах стаціонару, весь термін лікування можна прописати одним рядком. Посади, прізвища та підписи лікуючого лікаря та завідувача відділенням вказують обов'язково.

На перший погляд все зрозуміло. Однак на практиці виходить не так гладко.

Лист непрацездатності заповнюють на підставі даних первинної медичної документації, після особистого огляду пацієнта лікарем і проведення експертизи тимчасової непрацездатності на первинному рівні у відповідності з «Положенням про експертизу тімчасової непрацездатності», затвердженої наказом МОЗ України № 189 від 09.04.2008 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Україна за № 589/1528 від 04.07.2008 року.

Як оформити графу «Звільнення від роботи» в листі непрацездатності в амбулаторних умовах

Лікарі амбулаторно-поліклінічних установ спочатку можуть видати листок непрацездатності на термін 5 календарних днів. В подальшому продовжити його можна до 10 календарних днів.

Таким чином, лікар амбулаторно-поліклінічного закладу може виписати відповідний документ на один, два, три, чотири, п'ять днів, проте не на шість.

Надалі продовжити лист лікуючий лікар може на будь-яку кількість днів за умови, що загальна тривалість звільнення від роботи не перевищуватиме десяти календарних днів.

У разі, якщо пацієнт продовжує хворіти довше десяти днів, лист непрацездатності лікар може продовжити тільки спільно з завідувачем відділенням. В цьому випадку в графі «Посада и прізвище лікаря» вказують прізвища, посади та підписи вже двох фахівців.

У разі, якщо пацієнт залишається непрацездатним більше 30 днів, продовжити час лікування в амбулаторних умовах йому можна після огляду членами лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). До слова, такий огляд необхідно проводити не рідше, ніж один раз в 10 днів. Знову ж, у відповідній графі вказують терміни непрацездатності до 10 днів. Рідше цього терміну можна оглядати тільки хворих з важкими травмами і туберкульоз (один раз в 20 днів).

У подібних випадках в бланку листка непрацездатності вказують прізвища, посади та підписи:

 • лікуючого лікаря;
 • завідувача відділенням або голови ВКК.

Слід пам'ятати і той факт, що в Інструкції № 532 немає вказівок на необхідність проставлення підписів трьох лікарів (лікуючого лікаря, завідувача відділенням і голови ВКК) одночасно, втім, як і друку.

Відео про експертизу тимчасової нетрудоспобності і порядок заповнення листка непрацездатності

Читайте:  Атестація медичний ПРАЦІВНИКІВ: 10 найпопулярнішіх статей  Читайте: " Атестація медичний ПРАЦІВНИКІВ: 10 найпопулярнішіх статей "

Порядок видачі листка непрацездатності

На практиці ж склалася традиція підтверджувати кожну лікарську підпис власною печаткою або печаткою лікаря та ВКК (установи мають власну окрему печатку ВКК, якій запевняють документи).

Певна логіка в цьому є, оскільки підписи відповідальних осіб на всіх фінансових документах засвідчать печаткою. Тому установа може слідувати певним алгоритмом: вести письмові суперечки з комісією із соціального страхування підприємства та доводити свою правоту (лікувальний заклад і справді буде право) або засвідчити підписи печатками.

Безумовно, прізвища та ініціали лікарів (лікуючого лікаря, завідувача відділенням і голови ВКК) повинні відповідати тим, які вказані на печатках. Не можна ставити печатку одного лікаря біля підпису іншого лікаря або завідувача відділенням.

Підписами та печатками засвідчать кожен підпис, що стосується продовження тимчасової непрацездатності.

У разі травми або захворювання листок непрацездатності видають в день, коли і був встановлений факт непрацездатності. Тому дата видачі документа про непрацездатність в графі «Видання» буде збігатися з датою першого звільнення від роботи. Однак в разі, коли пацієнт уже встиг відпрацювати повний робочий день до моменту, коли звернувся до лікаря, ці дати не збігатимуться. Відповідну відмітку роблять в медичній документації. В такому випадку звільнення від роботи пацієнт отримає з наступного дня.

Як оформити графу «Звільнення від роботи» в листі непрацездатності в умовах стаціонару

Лист непрацездатності 01 (в разі захворювання) або 02 (травми) видають в той день, коли встановлюють факт непрацездатності. Однак така норма стосується тільки пацієнтів, які проходять курс лікування в амбулаторних умовах. Що ж стосується випадків стаціонарного лікування, тут ситуація дещо інша. Точних рекомендацій щодо строків видачі документа немає (Інструкція № 455). Практика ж підказала, що найбільш виправдано видавати документ, що підтверджує тимчасову непрацездатність, в останній день перебування на лікуванні в стаціонарному відділенні.

Весь час тимчасової непрацездатності вказують в одному рядку. Обов'язково вписують в документ прізвища і посади лікаря і завідувача відділенням з зазначенням їх підписів і печатки.

Читайте:  Атестація медесестер: види і особливості перевірки  Читайте: " Атестація медесестер: види і особливості перевірки "

Як оформити графу «Звільнення від роботи» в листі непрацездатності в разі вагітності та пологів

Коли видаютліст непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами, у графі «Звільнення від роботи» одним рядком вписують всю тривалість відпустки і вказують дату відкриття документа. Під документом ставлять свої підписи лікар і завідувач консультацією.

Лікарняний лист при вагітності видають з 30 тижнів одномоментно на 126 днів (Інструкція № 455). Жінкам же, віднесених до I-IV категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС - з 27 тижнів вагітності одномоментно на 180 днів.

Лікар використовує два варіанти оформлення листка непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами:

 1. Вказують дату відкриття документа про непрацездатність. Далі прописують буквами весь термін непрацездатності (сто двадцять шість днів або сто вісімдесят днів).
 2. Вказують дату відкриття документа про непрацездатність. Далі прописують цифрами весь термін непрацездатності (126, 180 днів).

І перший і другий варіанти не суперечать вимогам Інструкції № 455 та Інструкції № 532. Важливо уважно перевірити загальна кількість днів.

Якщо лист непрацездатності видають тільки на період післяпологової відпустки в разі передчасних пологів, графу заповнюють весь по тим же правилам.

Лікарі заповнюють лист тимчасової непрацездатності згідно з нормативними документами:

 • «Положення про експертизу тімчасової непрацездатності», затвердженого наказом МОЗ № 189 від 09.04.2008 року;
 • «Інструкція про порядок Заповнення листка непрацездатності», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України № 532/274/136-ос / 1406 від 03.11.2004 року;
 • «Інструкція про порядок відачі документів, что засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», затвердженого наказом МОЗ № 455 від 04.12.2001 року.

Втім, на практиці все одно виникає багато питань. На прохання читачів продовжуємо на них відповідати.

Читайте:  Клінічні протоколи: законодавство, впровадження  Читайте: " Клінічні протоколи: законодавство, впровадження "

Алгоритм проведення експертизи тимчасової непрацездатності

У ситуації, коли лікар одночасно є і завідувачем відділенням, тимчасову непрацездатність встановлюють виходячи з вимог Положення № 189 (проводять на наступному рівні експертизи). Під документом ставить свій підпис заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності. Якщо такої посади в медустанові немає, свій підпис під документом ставить відповідальний за експертизу тимчасової непрацездатності працівник, якого визначає головний лікар медзакладу.

У листі непрацездатності обов'язково повинні збігатися терміни тимчасової непрацездатності та дати перебування в стаціонарі.

У разі, якщо пацієнт виписаний зі стаціонару, однак залишилася необхідність продовжити лікування, він може це зробити в амбулаторних умовах. Лікарняний лист йому випишуть не більш, ніж на три дні. Запис про це необхідно зробити окремим рядком. Її достовірність підтвердять своїми підписами і печатками лікуючий лікар і завідувач відділенням. У такій ситуації загальний термін непрацездатності буде перевищувати час перебування в стаціонарі.

Візьміть безкоштовно демодоступ на 3 дні

В яких випадках листки непрацездатності підписує головний лікар і засвідчує їх печаткою?

Такі ситуації передбачені Інструкцією № 455 (пп.1.9, 1.10, 1.11, 3.14) та Інструкцією № 532 (пп. 3.8, 9).

Листки непрацездатності, видають з дозволу головного лікаря (на документі стоїть підпис головлікаря і друк медустанови або ЛКК) у випадках, якщо:

 • пацієнт вибрав лікуючого лікаря не за місцем проживання або роботи;
 • пацієнт змушений був звернутися за медичною допомогою не за місцем свого проживання або роботи (перебував у відпустці, відрядженні, на санаторно-курортному лікуванні);
 • пацієнт лікується стаціонарно не за місцем свого постійного проживання;
 • захворіла дитина не за місцем постійного проживання;
 • лист непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами оформляють жінкам, які проживають в інших містах.

В описаних вище випадках головний лікар робить відповідний запис у графі «Видача листа непрацездатності дозволяю». Відповідний запис повинна бути і в медичній документації - карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

Читайте:  Лікарська таємниця: законодавство, відповідальність медпрацівників  Читайте: " Лікарська таємниця: законодавство, відповідальність медпрацівників "

Якою має бути печатка для листів тимчасової непрацездатності?

У листі тимчасової непрацездатності ставлять печатку «Для листків непрацездатності». Подібна норма вказана в п.3.1 Інструкції № 532. Це додаткова друк медустанови, якою користуються для оформлення деяких документів, в тому числі і тих, якими підтверджують тимчасову непрацездатність. На ній має бути вказано назву медустанови і напис - «Для листків непрацездатності».

Друк повинна бути круглої або трикутної. На практиці частіше користуються круглою печаткою.

Чи має право приватна клініка виписувати листки непрацездатності якщо в ній не ведуть амбулаторні карти пацієнта? В якості первинної документації використовують консультативне висновку лікаря.

Нагадаємо, що лист непрацездатності видають і продовжують тільки після особистого огляду пацієнта лікарем або фельдшером. Відповідний запис роблять в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого, де вказують причину, по якій настала тимчасова непрацездатність (п.1.7 Інструкції № 455).

Посилання на те, що при видачі документа, що підтверджує тимчасову непрацездатність потрібно вносити запис в первинну медичну документацію, є майже у всіх пунктах відповідної інструкції. До того ж і накази МОЗ чітко вказують на необхідність ведення первинної медичної документації. Це одне з ліцензійних умов ведення господарської діяльності в охороні здоров'я.

Таким чином, видавати будь-які документи, що підтверджують непрацездатність пацієнта, які не заповнивши при цьому амбулаторну карту (як в нашому випадку), заборонено.

Чи потрібен журнал за формою 035 / о, щоб продовжити листок непрацездатності на термін більше 10 днів?

Продовжити лист непрацездатності на термін більше 10 календарних днів, до 30 днів лікуючий лікар може спільно з завідувачем відділенням. Якщо тимчасова непрацездатність триває понад 30 днів, рішення про його продовження приймає лікарсько-консультативна комісія.

Всі рішення та висновку ЛКК вписують в Журнал лікарсько-консультативної комісії форма № 035 / о. У відповідні графи Журналу вписують відомості про пацієнтів, спрямованих на ВКК. При цьому не має значення, з якого приводу:

 • продовжити документ, що підтверджує тимчасову непрацездатність;
 • продовження лікування;
 • подальше працевлаштування;
 • будь-якої іншої питання.

Відповідні норми прописані п.4 Інструкції относительно Заповнення форми 035 / о, затвердженої наказом МОЗ України № 110 від 14.02.2012 року.

Таким чином, щоб вписувати інформацію, що стосується продовження листа тимчасової непрацездатності в термін більше 10 календарних днів після спільного огляду пацієнта лікарем, завідувачем відділенням і головою ЛКК в Журнал 035 / о немає необхідності.

Читайте:  Фармакотерапевтична комісія: як створити, проводити засідання, приймати рішення  Читайте: " Фармакотерапевтична комісія: як створити, проводити засідання, приймати рішення "

На який термін лікар-педіатр може видати листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною?

Якщо вік дитини не досяг 14 років, лікар-педіатр може виписати лист непрацездатності по догляду за дитиною на весь час, поки той хворіє і потребує догляду. Однак весь термін непрацездатності не має перевищувати 14 календарних днів. Якщо необхідний догляд за хворою дитиною, постраждалим від аварії на ЧАЕС, документ про непрацездатність видають на весь період його хвороби, плюс період санаторно-курортного лікування.

Якщо лікарняний лист видали на максимальний період, проте дитина продовжує хворіти, людині, яка доглядає за дитиною, виписують довідку за формою № 138 / о (Інструкція № 455).

Якщо ж дитина не досяг 6 років і він лікується стаціонарно, лист непрацездатності по догляду за дитиною видають одному з працюючих членів сім'ї, або комусь іншому, хто доглядає за дитиною і одночасно працює. В такому випадку листок непрацездатності видають на весь період, поки дитина лікується в стаціонарі. Якщо вік дитини від 6 до 14 років - лікарняний лист видають на період, коли дитина потребує індивідуального догляду (за рішенням ЛКК). Така вимога прописано в п. 3.9 Інструкції № 455.

Хворий лікувався амбулаторно, а потім (після повторного звернення) ліг в стаціонар. Коли видавати листок непрацездатності у стаціонарі? Яким днем ​​необхідно закривати документ про непрацездатність в амбулаторії.

Відповідно до Інструкції № 455, лист непрацездатності в залежності від причини непрацездатності виписують тим днем, коли вона наступила. Це правило не стосується випадків, коли хворий лікується стаціонарно. Закрити документ про непрацездатність лікар може тільки на підставі клінічного огляду пацієнта (п. 5.1.5 Положення № 189).

Таким чином, если пацієнт пройшов курс амбулаторного лікування та его працездатність відновілася, або ВІН змушеній Ляжте в стаціонар для Подальшого лікування, лист непрацездатності слід закрити в день последнего Огляду. У бланку документа впісують «Продовжує хворіти» або ставлять дату виходу на роботу. При закритті документа про непрацездатність відповідну інформацію вписують в медичну карту амбулаторного хворого (форма № 025 / о).

Оскільки немає чіткого зазначення, коли необхідно видавати лікарняний лист при стаціонарному лікуванні, його почали видавати в останній день лікування, тобто в день виписки. Це найзручніше з практичної точки зору. У графі «Перебував у стаціонарі» в бланку листка непрацездатності вказують дату госпіталізації і виписки зі стаціонару (п. 3.6 Інструкції № 532).

Хворий перебував на лікуванні в травматології з переломом руки. У цей час у нього виник інфаркт міокарда. З цієї причини його перевели в кардіологічне відділення. Як оформити лист непрацездатності з приводу інфаркту: як первинний або як продовження попереднього?

Документ про тимчасову непрацездатність виписують з самого початку захворювання (травми). У разі необхідності його можна продовжувати в тому ж, або іншому медзакладі до повного відновлення працездатності, якщо захворювання триває безперервно. Коли пацієнт може приступити до роботи, лікарняний закривають.

Якщо виникло нове захворювання (травма, відпустка в зв'язку з вагітністю), відкривають новий документ, що підтверджує тимчасову непрацездатність. Подібна норма прописана п.1.3 Положення № 189.

Аналогічна ситуація і в нашому випадку. У пацієнта виникла нова причина непрацездатності, тому і лікарняний лист виписувати треба первинний. У графі «Причина непрацездатності» необхідно вказувати цифру 1 (загальне захворювання), а не 5 (невиробнича травма).

Читайте:  Оплата праці медичних працівників  Читайте: " Оплата праці медичних працівників "

Як видавати лікарняні листи військовослужбовцям і співробітникам правоохоронних органів, які лікуються стаціонарно?

Тимчасову непрацездатність військовослужбовців (як рядових, так і командний склад) необхідно підтвердити довідкою органу, в сфері управління якого перебувають медичні установи. Довідку видають відповідно до вимог Інструкції № 455.

Якщо військовослужбовці пройшли лікування з приводу захворювання, контузії, інвалідності, отриманих під час виконання службових обов'язків, довідку їм видадуть до дня закінчення лікування при сприятливому його кінець. Якщо результат лікування несприятливий - довідку видадуть до дня звільнення з органу управління станом здоров'я. Всі рішення приймає військово-лікарська експертиза.

Якщо військовослужбовець з числа рядових або командного складу пішов лікуватися до лікаря в медичний заклад не за місцем його роботи або проживання, довідку видадуть при наявності заяви-клопотання. Заява має підписати головний лікар того медустанови, куди звернувся пацієнт (п. 1.9 Інструкції № 455).

У цьому випадку листок непрацездатності не видадуть взагалі. Тимчасову непрацездатність військовослужбовців підтверджують довідкою органу, в сфері управління якого перебувають медустанови, або іншого лікувального закладу.

Пацієнтка була прооперована в приватній клініці. Згодом вона звернулася до медустанови комунальної форми власності, щоб їй «заднім числом» видали листок непрацездатності. Чи має право таке медустанову видати відповідний документ за умови, що пацієнтка надала виписку з приватної клініки?

По-перше, документ, що підтверджує факт непрацездатності, може видати лікар або фельдшер тільки після особистого огляду пацієнта.

По-друге, лист непрацездатності закривають в тому ж медичному закладі, в якому його і відкривали. Винятком з цього правила стають випадки, коли пацієнт продовжує лікування в реабілітаційних відділеннях установ санаторно-курортного лікування.

По-третє, якщо пацієнту необхідно продовжити лікування в іншому лікувальному закладі, новий документ, що підтверджує його непрацездатність видадуть як продовження попереднього.

І найважливіше, будь-який документ, що підтверджує непрацездатність пацієнта, видають в той же день, коли цей факт встановлений (крім стаціонарного лікування). П.5.3.7 Положення № 189 передбачає можливість видачі лікарняного листка непрацездатності за попередній час у разі, якщо пацієнт документально підтверджує непрацездатність. Однак така норма діє тільки в межах одного медустанови.

У нашому ж випадку медустанову може видати документ, що підтверджує непрацездатність пацієнта, лише з дня, коли той звернувся до лікувального закладу, був оглянутий відповідними фахівцями і тільки за умови, що є свідчення для продовження лікування. Продовжити лікування пацієнт може стільки днів, скільки йому необхідно для відновлення працездатності.

Читайте:  Доплати медсестрам: умови нарахування та приклади з практики  Читайте: " Доплати медсестрам: умови нарахування та приклади з практики "

Чи можна видавати лікарняний листок непрацездатності у разі, якщо хвороба протікає хронічно без динаміки (наприклад, для планового лікування)?

Саме поняття «непрацездатність» позначає стан здоров'я (функцій організму) людини в зв'язку з травмою або захворюванням, яке не дозволяє працювати в повному обсязі або ситуацію, коли заняття професією саме по собі завдає шкоди для здоров'я (п.1.3. Положення 189).

Лікар не може видати листок непрацездатності пацієнта, який страждає хронічним захворюванням в стадії ремісії, у якого немає ознак непрацездатності для проходження планового лікування.

Читайте більше:

Якою має бути печатка для листів тимчасової непрацездатності?
Чи потрібен журнал за формою 035 / о, щоб продовжити листок непрацездатності на термін більше 10 днів?
На який термін лікар-педіатр може видати листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною?
Чи має право приватна клініка виписувати листки непрацездатності якщо в ній не ведуть амбулаторні карти пацієнта?
Чи потрібен журнал за формою 035 / о, щоб продовжити листок непрацездатності на термін більше 10 днів?
Коли видавати листок непрацездатності у стаціонарі?
Як оформити лист непрацездатності з приводу інфаркту: як первинний або як продовження попереднього?
Чи має право таке медустанову видати відповідний документ за умови, що пацієнтка надала виписку з приватної клініки?

Реклама

Популярные новости

Банки и финансы
Как просить деньги в долг, чтобы вам не отказали Да, ситуация, когда вам приходится занимать у кого-то деньги — не из приятных. Но, к сожалению, совершенно избежать ее не удается. Бывает, что нужно перехватить

Банк России выступил против закрытия микрофинансовых организаций
Правовой портал Петербурга  опубликовал сообщение, выражающее отношение Центробанка о новом законопроекте, в случае принятия которого микрофинансовые организации, существующие на территории Российской

На требование срочно запретить микрофинансовые организации Эльвира Набиуллина предложила альтернативу в виде постепенного сокращения подобных компаний
Июнь 30 2016 На недавно прошедшем заседании российской Госдумы широко обсуждалась актуальная и болезненная тема, касающаяся работы организаций микрокредитования (микрофинансовые организации). Помимо действующих

Система финансов, ее звенья
Система финансов в целом — это совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются различные денежные фонды. Понятие «система финансов» является развитием более

Займ от Е-Заем (E-Zaem), оформить быстрый микрозайм на карту от МФО Е-Заем, онлайн заявка на повторный кредит в микрофинансовую компанию в Москве
Случаи из собственной жизни, когда возникает срочная необходимость в деньгах, может вспомнить практически каждый человек. Пути к разрешению ситуации могут быть самыми разнообразными. Однако моментальные

Алхимия Финансов Джордж Сорос - Книга которую нужно прочитать
Проверенные брокеры: О Джордже Соросе Тактика поведения и все достижения такой личности, как Джордж Сорос , достойны восхищения. Этот биржевой спекулянт и филантроп доказал всем, что упорство

Финансовые термины. Словарь финансовых терминов
Эта публикация будет представлять собой краткий словарь финансовых терминов , которые должен знать и понимать каждый. В ней я обозначу основные финансовые термины , касающиеся личных финансов и семейного

Роль налогов в формировании финансов государства
  Отмечая значимую роль в формировании государственных финансов, следует отметить, что «для каждой общественно-экономической формации характерна присущая ей система государственных доходов, обусловленная

Ответы@Mail.Ru: кем можно работать закончив по специальности "Финансы и кредит"?
Natali Zuzu Мудрец (18702) Я закончила эту специальность и могу точно сказать кем работала и работаю я и мои друзья: - финансист на предпрятии, в перспективе - фин. менеджер; - в

Обучение в 2018 году на курсах и семинарах по финансам предприятия, оффшоры, курсы повышения квалификации
Семинары и курсы по финансам для директоров и руководителей соответствующих служб, менеджеров

Реклама

Календарь новостей